Jesu sju ord

Man brukar tala om att Jesus sade sju ord när han hängde på korset, men egentligen är det sju korta meningar där Jesus beskriver meningen med sitt lidande och vägen till försoning och förlåtelse.

Han talade både till Gud fadern och till de människor som stod nedanför korset, men också till oss som lever idag. Jag tror nämligen att de här sju korta meningar kan hjälpa oss att på något sätt förstå det obegripliga.

Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör

Lukasevangeliet 23:34

Jesu första ord på korset handlar om förlåtelse, vilket inte är konstigt för hela hans liv hade ju varit präglat av försoning och förlåtelse.

Där på korset är Jesus verkligen den självutgivande kärleken personifierad. Trots lidande och smärta orkar han tänka på de som korsfäst honom och han ber för dem. Man skulle kunna säga att han där på korset uppfyller sitt eget bud: ”älska era fiender och be för dem som förföljer er”.

Men vilka är det egentligen Jesus ber för? Är det bara för de romerska soldaterna som precis torterat honom och spikat upp honom på ett kors? Eller är det för de judiska ledarna, prästerna och de skriftlärda. De som inte förstått att skrifterna handlade om honom. Eller är det för Pontius Pilatus? För sina lärjungar?

Antagligen tänker han på dem allesammans, eller rättare sagt så tänker han på oss alla. Alla vi som på något sätt varit med och bidragit till att det var nödvändigt att han skulle dö på korset. Alla vi som genom våra synder vänt oss bort från honom. Det var vi som korsfäste honom. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Och det första Jesus gör när han hänger där på korset är alltså att han ber fadern att förlåta oss.

Sannerligen redan idag ska du vara med mig i paradiset

Lukasevangeliet 23:43

Den andra meningen Jesus säger på korset visar hur man blir räddad. Rövaren som sade till Jesus: ”tänk på mig när du kommer till ditt rike” hade precis innan sagt att han var skyldig och förtjänade sitt straff, men att Jesus var oskyldig. Där på korset bredvid Jesus förstod han att han behövde bekänna sina synder och att Jesus var herre. 

Denna händelse visar tydligt att frälsningen både är svår och enkel. För Jesus är den allt annat än enkel då han tar vårt onda på sig och ger av sitt goda. Men om du lyssnar till rövarens bön hör du hur enkel frälsningen är. Så enkel att vem som helst kan ta emot den.

Jesus gav rövaren mycket mer än vad han bad om, för Jesus skulle inte bara tänka på rövaren utan han skulle även få komma med honom till paradiset redan samma dag. Rövaren blev alltså inte frälst pågrund av några goda gärningar. Nej rövaren blev frälst för att han bad till frälsaren om frälsning.

Den tredje Jesus uttalar på korset handlar om relationer och att ta hand om varandra. För när Jesus såg sin mor och lärjungen Johannes nedanför korset säger han till dem.

Kvinna där är din son. Där är din mor

Johannesevangeliet 19:26-27

Två personer som befinner sig i sorg, där den ene kommer förlora en älskad son och den andre en älskad vän, men mitt i lidandet visar Jesus omsorg för dem. Jag tänker att Jesus kallar dessa två in i en helt ny relation med varandra, det är nämligen så att korset helt omdefinierar våra relationer. Alla är vi ett i Kristus.

Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?

Markusevangeliet 15:34

Kanske hade han svårt att uttala de där orden, för några som står där nedanför korset trodde att han ropade på Elia. Men det gjorde han inte, det han gör är att citera de första orden ur psalm 22.

Hans förtvivlan visar tydligt att det inte enbart var den fysiska smärtan han led av. Han led också av att var helt och hållet ensam, då Gud fadern övergivit honom. Där på korset fick Jesus uppleva det maximala lidandet, att vara skild från Gud. Där på korset bröts vår ensamhet för att Jesus tog den på sig.

I mitt liv har Jesu ord ”Min Gud, min gud, varför har du övergivit mig?” varit oerhört viktiga, de har liksom fått bli mina ord då jag känt mig övergiven. För mig har det varit oerhört trösterikt att veta att Jesus vet precis hur jag har det, att han delat samma livsvillkor som mig.

Mitt i oron och förtvivlan, mitt i sorgen och smärtan finns han och vill möta oss. Han ser och han förstår, för Jesus är Immanuel: Gud med oss.

Jag är törstig

Johannesevangeliet 19:28

Det femte Jesus säger på korset visar tydligt att han inte bara var sann Gud utan också sann människa. Precis som vi kan känna hunger och törst så gjorde han det och evangelierna visar många exempel på hans mänsklighet.

Rent mänskligt är det ju inte så svårt att förstå att han är törstig. Hans lidande hade varit oerhört fysiskt, han hade blivit torterad, burit sitt kors längs via Dolorosa, smärtans väg och varit uppspikad på ett kors under en lång tid. Blodförlusterna hade gjort att hans liv höll på att rinna ut och de som korsfäst honom hånade honom genom att räcka honom surt vin.

Men den stora anledning till att han törstar är nog att han blivit övergiven av Gud fadern, vilket innebär att källan har sinat. Samtidigt ska vi komma ihåg att Jesu törst på korset ger dem som tror löfte om att aldrig mer behöva törsta. Jesus är nämligen källan till livets vatten, och han säger att: ”den som dricker av det vattnet jag ger honom blir aldrig törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv”

Det är fullbordat

Johannesevangeliet 19:30

Dessa ord visar att han var fullt medveten om att hans död skulle ha stor betydelse för mänskligheten, att räddningsplanen nu var fullbordad. Men vad betyder det för dig och mig idag? Jo, det betyder att ingenting du gör eller inte gör kan förändra det Jesus gjorde. Allting är redan klart. Hans stora uppdrag på jorden att tjäna och ge sitt liv till lösen för många är fullbordat, ingen komplettering behövs.

Men vad betydde det för Jesus att allt var fullbordat. Jo, att han kunde återvända hem till Gud fadern efter utfört uppdrag. Vilket är det sista han gör på korset då han säger:

Fader i dina händer överlämnar jag min ande

Lukasevangeliet 23:46

Det intressanta är att alla de fyra evangelierna beskriver själva dödsögonblicket, men ingen av dem använder några vanliga ord för att beskriva hur en människa dör. Deras ord visar snarare att Jesu död var helt annorlunda. Matteus och Markus de skriver att Jesus ropade med hög röst och gav upp andan och Johannes skriver att han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Lukas är alltså den ende som återger orden som Jesus sa i dödsögonblicket.

De fyra evangelierna visar att Jesus inte dog av fysisk utmattning. Nej, han hade kraft kvar, han kunde ropa med hög röst och han höll huvudet upprätt men böjde det frivilligt. Jesus gav alltså sitt liv av egen fri vilja, ingen kunde ta det ifrån honom.

När uppdraget var fullbordat gav han själv upp andan, släppte kontrollen och lade allt i sin Faders händer. Egentligen är det enda vi behöver göra, att lämna våra liv i Guds händer.

/ Urban

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: